Yksityisyysehdot

Voimassa 1.8.2020 alkaen

Yksityisyysehdot säätelevät henkilötietojen ja evästeiden käsittelyä Barem OÜ:n (jäljempänä Barem) verkkosivuilla https://barem.ee (jäljempänä verkkosivut).

KÄSITTEET
Henkilötietojen käsittely käsittää kaikenlaiset verkkosivujen käyttäjän (jäljempänä käyttäjä) henkilötietoihin liittyvät toimenpiteet, kuten tietojen kerääminen, käsittely, tallentaminen, korjaaminen tai poistaminen.

Käyttäjiä ovat kaikki henkilöt, jotka vierailevat verkkosivuilla, käyttävät palveluita tai luovuttavat Baremille tietoja; lukevat artikkeleita, tilaavat palveluita tai ottavat yhteyttä Baremiin sähköpostitse.

Palveluita ovat kaikki Baremin tarjoamat ilmaiset ja maksulliset tuotteet ja palvelut.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Verkkosivuja käyttäessään käyttäjä antaa suostumuksen tietojensa käsittelyyn näiden yksityisyysehtojen mukaisesti.
Barem kerää verkkosivujen kautta seuraavanlaisia käyttäjien henkilötietoja seuraavassa kuvatulla tavalla:
käyttäjän sähköpostiosoite käyttäjän liittyessä sähköpostilistaan tai lähettäessä sähköpostia
käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite käyttäjän esittäessä kyselyn
verkkosivujen vierailutilastot Google Analyticsin ja Facebook Pixelin avulla.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ
Barem käyttää henkilötietoja:
käyttäjille palvelujen tarjoamiseksi, kuten esimerkiksi sopimuksen solmimiseksi ja täyttämiseksi sekä käyttäjän kanssa kommunikointiin ja laskujen lähettämiseen
käyttäjän ennakkosuostumuksella käyttäjän sähköpostiosoitteeseen ilmoitusten lähettämiseen uusista tuotteista, palveluista ja kampanjoista.
Barem käyttää verkkosivujen vierailutilastoja verkkosivujen käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja tehokkaampaa markkinointia varten.

Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö, lukuun ottamatta siinä tapauksessa, kun se on tarpeen sopimukseen perustuvan vaateen täyttämiseksi, mukaan lukien palvelun tarjoamiseksi.

HENKILÖTIETOJEN LÄHETTÄMINEN KOLMANSILLE HENKILÖILLE
Kolmas henkilö on Baremin sopimuskumppani, joka käsittelee henkilötietoja ja jonka tuotteen tai palvelun avulla Barem tarjoaa käyttäjälle palveluita.

Barem voi päivittäisessä toiminnassaan käyttää kolmansia tahoja, jotka tarjoavat:
sähköpostien lähettämisen ja hallinnoimisen järjestelmää
webhotellipalveluita
verkkosivujen käyttötilastojen analyysia
sosiaalisen median käyttöä ja sosiaalisen median tilastojen analyysia
kirjanpito-ohjelman käyttöä.
Edellisessä kohdassa mainittujen kolmansien tahojen lisäksi Barem lähettää käyttäjien henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen. Tätä vain siltä osin, joka on tarpeen palvelujen tarjoamiseksi käyttäjille.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA TURVALLISUUS
Barem säilyttää henkilötietoja niin kauan, kun se on tavoitteen saavuttamiseksi tai lakiin perustuen tarpeellista. Esimerkiksi kirjanpitotietoja säilytetään seitsemän vuoden ajan tilikauden päättymisestä, ja sähköpostilistassa olevaa sähköpostiosoitetta niin kauan, kunnes ilmoittaja ilmoittaa tahdostaan poistaa se sieltä.

Barem soveltaa kaikkia järkeviä menetelmiä käsiteltävien henkilötietojen suojaamiseksi. Pääsy henkilötietojen muuttamiseen ja käsittelyyn on vain siihen valtuutetuilla henkilöillä, ja kaikkia käyttäjien henkilötietoja käsitellään salassa pidettävänä tietona.

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET
Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa:
ilmoittaa tahdostaan nähdä omat tietonsa
vaatia henkilötietojen korjaamista, täydentämistä tai laissa säädetyissä tapauksissa niiden poistamista
vaatia henkilötietojen käsittelemisen rajoittamista
vaatia henkilötietojen luovuttamista.
Oikeuksiensa käyttämiseksi on käyttäjän lähetettävä sähköpostiosoitteeseen info@barem.ee vastaavan sisältöinen hakemus.

Mikäli käyttäjä kuuluu Baremin sähköpostituslistaan, on hänellä mahdollisuus poistattaa itsensä postituslistalta ja luopua kirjeistä sähköpostin lopussa olevan linkin kautta.

Evästeiden käytön rajoittamiseksi voi käyttäjä tehdä valintansa oman selaimensa säätöjen välityksellä.

Jos käyttäjä uskoo, että hänen oikeuksiaan on rikottu henkilötietoja käsiteltäessä, on hänellä oikeus kääntyä tietosuojaviraston puoleen.

EVÄSTEET
Baremin verkkosivuilla käytetään evästeitä paremman käyttäjäkokemuksen takaamiseksi sekä markkinoinnin tehostamiseksi ja käyttäjätilastojen keräämiseksi.

Baremin verkkosivuja käyttäessään käyttäjä suostuu evästeiden käyttöön näissä säännöissä kuvatulla tavalla.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkoselain tallentaa automaattisesti käyttäjän käyttämään laitteeseen. Evästeet voivat olla erilaisten palveluntarjoajien luomia, kuten esimerkiksi Google ja Facebook. Evästetiedostot eivät ole tietokoneelle vaarallisia.

Evästeitä on kahdenlaisia:
Pysyvät evästeet, jotka jäävät käyttäjän tietokoneella olevien evästeiden tiedostoon pysyvästi. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi käyttäjän tunnistamiseksi verkkosivujen toistuvana käyttäjänä ja verkkosivujen muokkaamiseksi käyttäjän tarpeita vastaavaksi tai tilastotietojen keräämiseksi.

Istuntokohtaiset evästeet ovat väliaikaisia ja katoavat, kun käyttäjä poistuu verkkosivuilta tai sulkee selaimensa. Istuntokohtaisia evästeitä voidaan käyttää verkkosivujen tiettyjen toimintojen, esimerkiksi palvelun tai tuotteen hakemisen tms. mahdollistamiseksi.

Evästeitä käytetään tiedon keräämiseksi siitä, miten verkkosivuja käytetään, jotta se voitaisiin tehdä käyttäjälle henkilökohtaisemmaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi. Evästeet auttavat myös keräämään käyttäjätilastoja, joka puolestaan auttaa mittaamaan ja parantamaan verkkosivujen toimintaa ja antaa pohjatietoja tehokkaan markkinoinnin suorittamiseksi.

Käyttäjän katsotaan hyväksyneen evästeet, kun hänen verkkoselaimensa asetuksissa evästeet ovat sallittuja. Verkkoselaimet sallivat usein oletusarvona evästetiedostojen säilyttämisen laitteeseen. Käyttäjä voi omassa laitteessaan kieltää tai poistaa evästeiden käytön muuttamalla oman selaimensa asetuksia. Ellei evästeitä käytetä, ei verkkosivu välttämättä toimi moitteettomasti. Ohjeet evästeiden poistamiseksi ja säätämiseksi selaimesta löydät esimerkiksi tästä: Chrome, Internet Explorer.

Barem käyttää käyttäjätilastojen keräämiseksi Google Analyticsin palveluja keräämällä tietoja vierailluista alasivustoista, vierailuajoista, vierailujen määrästä, käytettävistä laitteista, sisääntuloväylistä ja muista tilastoista.

Google Analytics voi kerätä tietoja käyttäjien aktiivisuudesta myös evästetiedostoja käyttämättä. Jotta Google Analytics ei voisi käyttää tietoja, voi käyttäjä asentaa laitteeseensa Google Analyticsin estävän sovelluksen: Google Analyticsistä luopumisen selainlaajennus.

Seuraavien linkkien kautta löydät lisää tietoja Facebookin mainoksista ja Facebook Pixelistä.

YKSITYISYYSEHTOJEN MUUTTAMINEN
Barem pidättää itselleen oikeuden muuttaa yksityisyysehtoja yksipuolisesti ilman ennakkoilmoitusta tavoitteena varmistaa niiden lainmukaisuus. Yksityisyysehtojen uusin versio on aina nähtävillä verkkosivuilla.

Kaikkiin yksityisyysehtoihin ja tietojenkäsittelyyn liittyvien kysymysten osalta pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteella info@barem.ee.

Vieritä ylös