Takuuehdot

Spencer Italia S.r.l. (Valmistaja) antaa tuotteille 12 kuukauden takuun (takuuehdot löytyvät myös käyttöohjeista).

Asiakkaan vastuulla on tarkastaa tuotteet välittömästi ne vastaanotettuaan. Kaikki tuotteiden määrää ja/tai laatua koskevat reklamaatiot on tehtävä Barem OÜ:lle (Myyjä) kahdeksan päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta.

Virheistä on reklamoitava Myyjälle ilmoittamalla tuotteen sarjanumero ​​kirjallisesti kahdeksan päivän – viimeistään 12 (kahdentoista) kuukauden – kuluessa virheen havaitsemisesta.

Valmistajan virheen ilmetessä on Myyjällä mahdollisuus (i) vaihtaa tuotteet uuteen tai (ii) palauttaa näiden tuotteiden hinta asiakkaalle sen jälkeen, kun tuote on palautettu Myyjälle, jos Valmistaja on tunnustanut virheen omaksi puutteekseen. Tuotteet voidaan palauttaa Valmistajalle vain Asiakkaan ja Myyjän välisellä sopimuksella ja Valmistajan ohjeiden mukaisesti. On huomioitava, että: (i) viallisen tuotteen (tai sen osan) palautuksen on oltava Valmistajan etukäteen hyväksymä; (ii) vialliset tuotteet (tai osa niistä) palautetaan Asiakkaan kustannuksella asianmukaisesti pakattuna alkuperäispakkauksessa (takuun voimassaolon olennainen ehto) tarkasti valmistajan antamia ohjeita noudattaen; (iii) Asiakas antaa Myyjälle täydelliset tiedot tuotteen (tai sen osan) virheestä.

Myyjä tai Valmistaja ei ole missään tapauksessa vastuussa Asiakkaan ja/tai kolmansien osapuolien tuotteiden epätarkoituksenmukaisesta käytöstä tai käytön aikana henkilöille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Myyjä tai Valmistaja eivät ole missään olosuhteissa vastuussa välillisistä ja/tai odottamattomista vahingoista.

Ellei toisin ole sovittu, kaikki tuotteiden korjaukset tulee teetättää Myyjällä, joka tarjoaa laadukkaat korjaukset ja käyttää alkuperäisiä varaosia Valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Ellei tätä huomioida, Valmistaja ja Myyjä luopuvat kaikesta vastuusta tuotteen takuuehtojen osalta.

Takuu ei kata kustannuksia, vaurioita tai toimintahäiriöitä, joita ovat aiheuttaneet:
- tuotteen virheellinen asennus ja käyttö, joka ei ole tuotteen käyttömaan teknisten standardien tai turvallisuusmääräysten mukainen
- laitteiden epätarkoituksenmukainen käyttö (käyttö, joka ei noudata käyttöohjeita)
- korjaukset ja/tai muutokset, joita Myyjä ei ole etukäteen nimenomaisesti sallinut
- kieltäytyminen pakkaamasta tuotteita Valmistajan suositusten mukaisesti
- asiakas ei täytä (osittainkaan) maksuehtoja, jolloin takuu on mitätön.

Takuu ei kata lisävarusteita, komponentteja, materiaaleja ja/tai laitteita, jotka eivät ole Valmistajan valmistamia.

Asiakkaan on maksettava kaikki kustannukset ja riskit, jotka liittyvät tuotteiden kuljetukseen Valmistajalle tai Valmistajan valtuuttamaan huoltokeskukseen.

Ellei toisin mainita, on asiakkaan noudatettava tarvittavan turvallisuuden takaavia Teknisiä kuvauksia.
Asiakkaan tulee varmistaa tuotteen sopivuus etukäteen tarkastamalla mitat ja kaikki muut tärkeät tiedot.
Hinnaston sisältämien tuotteiden tekniset tiedot voivat muuttua.

Vieritä ylös